Prima pagină » Ce scrie în OUG care asigură majorări ale veniturilor personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Cum vor ajunge banii la dascăli

Ce scrie în OUG care asigură majorări ale veniturilor personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Cum vor ajunge banii la dascăli

by A. Ionut
0 comment

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat OUG prin care Guvernul acordă bani dascălilor până la finalizarea noii legi a salarizării.  

„Pornind de la modele europene de susținere a activității educaționale prin alte forme decât salariul acordat s-a considerat că în această perioadă tranzitorie până la aprobarea noilor grile de impuse de legea salarizării unice prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt oportune două forme de susținere a personalului didactic, didactic auxiliar care ăși desfășoară activitatea în sistemul de educație și anume:

  1. Prima de carieră didactică: care are drept scop susținerea cadrelor didactice în eforturile acestora pentru îmbunătățirea continuă a competențelor educaționale și obținerea de performanțe școlare/universitare în procesul educațional;
  2. Prima de compensare salarială: asigurată în regim tranzitoriu, până la adoptarea noii grile de salarizare, care are drept scop acoperirea parțială a costurilor generate de rata inflației și tranziția spre noua grilă de salarizare;’’, se arată în Ordonanța de Urgență.

Conform OUG, beneficiază de prima de carieră didactică, cadrele didactice, didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat, aflate în activitate în anul școlar 2022-2023, dar și cadrele didactice, din sistemul de învățământ universitar care dețin gradul didactic de sșef de lucrări/lector sau asistent universitar, aflate în activitate în anul școlar 2022-2023, denumite în continuare beneficiari finali.

 „Prima de carieră didactică  are o valoare nominală de 1.500  lei care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

– cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

– cheltuieli pentru echipamente IT și alte echipamente didactice de tehnologia informației asimilate;

– cheltuieli privind cărți de specialitate precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

-un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi personale ale cadrelor didactice;

 Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023 și va putea fi utilizată în anul școlar 2023 -2024;

 Prima de carieră didactică se poate acorda și pentru următorii ani școlari/universitari pentru a susține cariera didactică a personalului didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat în conformitate cu obiectivele Programului Educație și Ocupare 2021-2027 și în limita fondurilor disponibile existente cu această destinație;

 Prima de carieră didactică acordată pentru personalul din învățământul preuniversitar, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat, aflate în activitate, în anul școlar 2022-2023 precum și prima de carieră didactică pentru personalul de învățământul universitar cu grad didactic de șef de lucrări/lector sau asistent universitar au ca sursă de finanţare Programul Educație și Ocupare 2021-2027 şi cheltuielile se efectuează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, în conformitate cu regulile de eligibilitate.

Până la intrarea în vigoare a noi grile salariale potrivit legii salarizării unice, respectiv până la data de 01 ianurie 2024, personalul personalul didactic și didactic auxiliar din învațământul preuniversitar de stat precum și personalul nedidactic din sistemul de învățământ universitar beneficiază de o primă de compensare salarială care are drept scop acoperirea parțială a creșterilor de preț generate de evoluția ratei inflație și acoperirea parțială a creșterilor salariale determinate de trecerea de la grila de salarizare prevăzute de lege la noua grilă de salarizare prin legea salarizării unitare prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență al României. ’’, se mai arată în document. Prima de compensare are o valoare de 1.000 de lei.

Banii vor ajunge la angajații din Educație pe baza listelor întocmite de inspectoratele școlare.

„Reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene şi ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti elaborează lista cu beneficiarii finali,  având în vedere informațiile comunicate și asumate de reprezentanţii unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar. Universități de stat elaborează lista de beneficiari finali potrivit procedurilor proprii. Listele cu beneficiarii finali se eliberează până la data de 15.07.2023;

 Lista cu beneficiarii finali conține următoarele informații: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu/reședință, unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea, adresa unității de învățământ; optiunea beneficiarului final privind locul de primire a măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.’’, se mai arată în Ordonanța de Urgență.

Citeste si:

Lasa un comentariu

DM News

News day by day!

@ 2023 – DM News All Right Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?