Prima pagină » Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României

by A. Ionut
0 comment

Guvernul României a dat publicității o informare cu privire la proiectele de acte normative care vor fi incluse în şedinţa Guvernului din data de 26 ianuarie 2023.

Lista actelor normative poate fi consultată mai jos ⬇️

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Amendamentului Doi la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), semnat de partea română, la Bucureşti, la 29 octombrie 2020.

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2023 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti, la 12 decembrie 2022;
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Noua casă”;
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind deschiderea Punctului Internaţional de trecere a frontierei de stat şi a Biroului Vamal de Frontieră Racovăţ, România-Diakivți, Ucraina şi pentru modificarea unor acte normative;
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătăţii, semnat la Havana la 18 octombrie 2022;
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Bogdan Vodă” Suceava (UM 0925 Suceava);
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani (UM0663 Drăgăşani);
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 105133 şi trecerea acestuia, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al comunei Tarna Mare, judeţul Satu Mare;
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj (UM 0654 Craiova);
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea acestuia în domeniul privat al comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare;
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 326 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 888 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 2362 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului;
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 578 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unei construcții aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei – Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţie “Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronson 1;
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării, precum şi transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei Române – Filiala Iaşi în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului M.F. 64885 la numărul M.F. 64171, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeași carte funciară, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

IV.    ANALIZE
1.    ANALIZA privind PROIECTUL DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii.

V.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înțelegere privind cooperarea militară între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale, şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, reprezentat de Ministerul Apărării;
2.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea calendarului pentru rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, aprobat prin Memorandum în ședința Guvernului din data de 11 ianuarie 2023.

VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 inițiative legislative.

Citeste si:

Lasa un comentariu

DM News

News day by day!

@ 2023 – DM News All Right Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?