Prima pagină » BREAKING! Mario Iorgulescu condamnat la 15 ani și 8 luni cu executare

BREAKING! Mario Iorgulescu condamnat la 15 ani și 8 luni cu executare

TMB îl condamna pe Mario Iorgulescu la 15 ani și 8 luni cu executare în dosarul nr 20691/3/2020.

by Maria I.
0 comment
DM NEWS - BREAKING! Mario Iorgulescu condamnat la 15 ani și 8 luni cu executare

Tribunalul București a dat sentința în cazul lui Mario Iorgulescu.  Fiul lui Gino Iorgulescu, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat la 15 ani și 8 luni cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de ”omor” și conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

Redăm mai jos TEXTUL INTEGRAL al Hotărării Instanței:

TMB îl condamna pe Mario Iorgulescu la 15 ani și 8 luni cu executare în dosarul nr 20691/3/2020

Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În baza art. 188 alin. (1) din Codul penal, condamnă pe inculpatul IORGULESCU GINO MARIO, la pedeapsa de 14 (paisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ”omor”. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului IORGULESCU GINO MARIO pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului IORGULESCU GINO MARIO pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal.

În baza art. art. 336 alin. (1) și (2) din Codul penal, condamnă pe același inculpat – inculpatul IORGULESCU GINO MARIO, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ”conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

În baza art. 67 alin. (1) din Codul penal aplică inculpatului IORGULESCU GINO MARIO pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului IORGULESCU GINO MARIO pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal. În baza art. 38 alin. (1) din Codul penal, constată că infracțiunile deduse judecății sunt infracțiuni concurente între ele, precum și cu infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal în varianta simplă, împotriva persoanei vătămate Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ, pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală.

În baza art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, contopeşte cele două pedepse de 14 ani închisoare și 2 ani închisoare aplicate prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută în art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 205 alin. (1) din Codul penal, aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală, în pedeapsa cea mai grea de 14 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul de 5 ani al celorlalte două pedepse), inculpatul IORGULESCU GINO MARIO urmând să execute în final pedeapsa de 15 ani și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 72 alin. (1) din Codul penal, deduce din pedeapsa rezultantă de 15 ani și 8 luni închisoare reţinerea de la data de 06.09.2016 la data de 07.09.2016, precum şi arestul preventiv din perioada 15.09.2016-12.10.2016, inclusiv, din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 București. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) din Codul penal, art. 66 alin. (1) şi art. 2 alin. (3) din Codul penal, aplică inculpatului IORGULESCU GINO MARIO pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 15 ani și 8 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dreptul de a comunica şi de a se apropia, la o distanţă de 100 metri, de persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ – din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucure?ti – şi dreptul de a se apropia de locuinţa sau de alte locuri în care persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ desfăşoară activităţi sociale, pe distanţa de 100 metri, drepturi prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), i), n) și o) din Codul penal, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate. În baza art. 45 alin. (5) rap. la art. 45 alin. (3) din Codul penal, aplică inculpatului IORGULESCU GINO MARIO pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 15 ani și 8 luni închisoare şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dreptul de a comunica şi de a se apropia, la o distanţă de 100 metri, de persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ – din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 București – şi dreptul de a se apropia de locuinţa sau de alte locuri în care persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ desfăşoară activităţi sociale, pe distanţa de 100 metri, drepturi prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), i), n) și o) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată. Constată că inculpatul a fost arestat în lipsă în prezenta cauză, prin încheierea din data de 15.05.2020, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 4406/3/2020*, definitivă prin respingerea contestației inculpatului de către Curtea de Apel București, până în prezent mandatul de arestare preventivă emis în baza acestei încheieri nefiind pus în executare. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentin?ei penale nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală și dispune emiterea unui nou mandat al pedepsei închisorii, conform prezentei hotărâri.

În baza art. 7 alin. (1) rap. la art. 4 alin. (1) lit. b) cu referire la pct. 1 din Anexa la Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.), dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul IORGULESCU GINO MARIO în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J. În baza art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Elias. Ia act că partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A, societate aflată în procedura de faliment, reprezentată legal de lichidatorul judiciar CITR – FILIALA CLUJ SPRL a încheiat tranzacții pe latura civilă a cauzei cu părțile civile Vicol Maria Luisa (prin reprezentant legal Ioniță Nicoleta Violeta), Mincă Patricia Esmeralda, Vicol Antonio (prin reprezentant legal Mincă Patricia Esmeralda) și Mincă Melek Yannis (prin reprezentant legal Mincă Patricia Esmeralda), acestea renunțând la orice fel de alte pretenții.

În baza art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală rap. la rap. la art. 1357 din Codul civil, admite în parte acţiunile civile formulate de părţile civile VICOL MARINELA și VICOL ION IULIAN. Obligă inculpatul IORGULESCU GINO MARIO la plata către partea civilă VICOL MARINELA a sumei de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 100.000 Euro (la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii efective) cu titlu de daune morale. Obligă inculpatul IORGULESCU GINO MARIO la plata către partea civilă VICOL ION IULIAN a sumei de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 100.000 Euro (la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii efective) cu titlu de daune morale. În baza art. 404 alin. (4) lit. f) raportat la art. 162 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune restituirea către partea civilă Vicol Ion Iulian, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a autovehiculului marca Audi cu nr. de înmatriculare …, depozitat la sediul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București – Fort 4, în hangarul „Zona 29-32”, de pe str. Șoseaua de Centură nr. 24, Măgurele, jud. Ilfov. În baza art. 404 alin. (4) lit. f) raportat la art. 162 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune restituirea către UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA (cu sediul în București, str. Ghețarilor nr. 23-25, sector 1), la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a autovehiculului marca Aston Martin model DBS cu nr. de înmatriculare …, depozitat la sediul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București – Fort 4, în hangarul „Zona 29-32”, de pe str. Șoseaua de Centură nr. 24, Măgurele, jud. Ilfov.

În baza art. 404 alin. (4) lit. d) din Codul de procedură penală raportat la art. 112 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3) din Codul penal, confiscă în parte de la inculpatul IORGULESCU GINO MARIO echivalentul în bani a bunului folosit la săvârșirea infracțiunii (autovehiculul marca Aston Martin model DBS cu nr. de înmatriculare …), respectiv confiscă suma de 15.000 Euro (la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii efective).

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) și art. 250 indice 2 raportat la art. 250 şi art. 250 indice 1 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, în vederea recuperării cheltuielilor de judecată și în vederea garantării executării măsurii de siguranță a confiscării speciale, menţine măsurile asiguratorii instituite faţă de inculpatul IORGULESCU GINO MARIO prin Ordonanța nr. 3588/P/2019 din data de 30.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, însă numai până la concurența sumei totale de 113.000 lei ?i 215.000 Euro. În baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatul IORGULESCU GINO MARIO la plata către stat a sumei de 13.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (10.000 lei din faza de urmărire penală şi 3.000 lei din faza de cameră preliminară şi de judecată). În baza art. 275 alin. (6) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, onorariile avocaților din oficiu desemnați în faza de judecată pentru inculpatul Iorgulescu Gino Mario (onorariu în cuantum de 868 lei) și pentru partea civilă minoră Vicol Maria Luisa (onorariu în cuantum de 470 lei) rămân în sarcina statului și se vor avansa din fondurile Ministerului Justiției. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziția părților si a Ministerului Public, prin mijlocirea grefei instanței, azi, 10.02.2023

Citeste si:

Lasa un comentariu

DM News

News day by day!

@ 2023 – DM News All Right Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?